1:30 PM

1:30 PM

Zrevidovat používání strojů & upravit protokol o cyklech.

25kg pračky se používají vždy o sobotách a nedělích na ulici Horní.

Zvednout v těchto dnech ceny o 10Kč.