11:00 A.M.

11:00 A.M.

Giữ chân khách hàng và phần thưởng.

Cài đặt chương trình phần thưởng của tôi.

Đăng bài trên phương tiện truyền thông nhắc nhở mọi người về Nhân Đôi Điểm vào Thứ ba.

Cung cấp phần thưởng “Vòng quay may mắn” dựa trên việc sử dụng chu kỳ máy.