9:15 A.M.

9:15 A.M.

Theo dõi cửa hàng & báo cáo doanh thu.

Thiết lập báo cáo sẽ được gửi qua email lúc 8:00 sáng hàng ngày.